Výuka španělštiny

Výuka španělského jazyka jsou dostupné v ISE Brighton ve třídě s více studenty nebo jako individuální hodiny s učitelem. 

Více infromací můžeš zístka na recebci v ISE Brighton nebo prostřednictvím emailu info@ise.uk.com.

 

Accredited by the British Council for the teaching of English
University of Cambridge ESOL Examiniations Preperation Centre