Studenti v ISE

ISE pravidelně navštěvuje až 40 různých národností, které společně studují ve stejný čas!

Students in ISE Brighton cafe

Od založení ISE v roce 1997, naši školu navštívilo již přes 100 odlišných národností (přesněji 128!).

Velké množství studentů zvolí zrovna ISE po obdržení doporučení od svých přátel!

Průměrný věk studentů je 26 let. Studenti navštěvující naši školu v Brightonu jsou ve věkové kategorii 16 a výš s žádnou věkovou hranici!

Academic Student Management

Studenti v ISE se setkají s kvalitním vyučovacím systémem a s širokým okruhem národností okolo. Všichni naši učitelé byli pečlivě vybráni pro jejich schopnost zaměřit se na studenty a pro zkušenosti, které byli podloženy vytvořením stimulujícího a milého prostředí během výuky. Někteří z ISE vyučujících připravují také budoucí učitelé k jejich profesi.

Academický progres je sledován našimi nejzkušenějšími učiteli, kteří jsou také otevřeni možnosti vytvořit idividuální studiní program jednotlivých cílů, jako například úspěšné složení jazykové zkoušky nebo výrazné zlepšení slabin v anglickém jazyce.  

Veškeří zaměstnanci ISE zajišťují přátelské a zábavné prostředí pro uspěšné složení ekcelentního kurzu. 


 

Student z ISE...

 

 

Accredited by the British Council for the teaching of English
University of Cambridge ESOL Examiniations Preperation Centre