Cambridge CAE

Je CAE vhodnou volbou?

Zvládneš...

Pokud výše uvedené body popisují tvé dovednosti nebo úroveň, na které zrovna pracuješ, potom je Cambridge CAE ta správná volba. 

Poplatek za přihlášení na CAE se pohybuje okolo £154. Zkoušku je možné vykonat přímo v Brightonu, a to v březenu, červnu, říjnu nebo prosinci. 

V ISE nabízíme plně flexibilní rozvrh. CAE můžeš tak studovat 6 hodin týdně, 9 hodin týdně, 15 hodin týdně nebo 21 hodin týdně. Chris Gallie, náš studijní ředitel, a Michael Harris mají dohromady více jak 40 let zkušeností týkající se speciálně učení a poskytování CAE osnovy. 

Zaměstnanci v ISE jsou trénováni, aby poznali správný čas, kdy jsou studenti připraveni uspěšně složit zkoušku. Zajištění, aby studijní cíle byli dosažitelné, je naší prioritou. V této souvislosti každý student obdrží zpětnou vazbu od učitele s doporučením, kdy je vhodná doba přihlásit se na jazykovou zkoušku a student má tudíž poměrně velkou šanci uspět.

ISE poskytuje výuku z pravidla po celý rok v ranních (full time & part time) a večerních hodinách (pouze part time). Abychom zajistili co nejlepší možný výsledek u našich studentů, poskytujeme také CAE workshop a speciální cvičení, kde si studenti mohou vyzkoušet typický průběh zkoušky.

Registrace 

Stáhnout mezinárodní přihlášovací formulář 
 
Všeobecné podmínky

Přihlásite se online

Co obsahuje CAE zkouška?

CAE se zkládá z pěti částí:

Reading (Čtení): 1 hodina 15 minut
V první části obdržíš text, který může pocházet z různých publikací, jako například fiction a non-fiction, novin či magazínů.

Writing (Písemná práce): 2 hodiny
Je nutné prokázat způsobilost poskytnout různé typy písemné práce jako napříkald dopis, článek, zprávu nebo doporučení, a to z různých zdrojů informací. Písemná práce je cílená na specifický typ čtenářů a každa by měla obsahovat okolo 250 slov.

Use of English Paper (Užití anglického jazyka)1 hodina 30 minut

Vaše dovednost v anglickém jazyce bude také testována v úkolu, který prokáže jak zdatní jste v gramatice a slovní zásobě.

Listening (Poslech): 45 minut
Během zkoušky musíš zvládnout porozumět poslechu, který může obsahovat úryvek z univerzitní přednášky, zpráv či veřejných prohlášení.

Speaking (Konverzace): 15 minut
Součástí tohoto oddílu je konverzace s dalším kandidátem nebo skupinou tvořenou ze tři osob. Také bude testována tvoje schopnost zvládnout různé typy interakce, a to se zkoušejícím či dalším kandidátem.

Accredited by the British Council for the teaching of English
University of Cambridge ESOL Examiniations Preperation Centre